logo-m

O firmie  |  Oferta  |  Referencje  |  Kontakt

Zakres działalności firmy obejmuje :

Konserwacje i serwisowanie instalacji p.poż. w tym:

 • Przeglądy techniczne pompowni p.poż. oraz instalacji p.poż.
 • Przeglądy i konserwacje pompowni instalacji tryskaczowych
 • Przeglądy i serwis siatki instalacji tryskaczowych  wodnych, suchych  i  pianowych
 • Modernizacje i dostosowanie pompowni p.poż. do obowiązujących przepisów
 • Konserwacja zaworów kontrolno-alarmowych
 • Czyszczenie i konserwacja dzwonów alarmowych
 • Naprawa pomp pożarowych z napędem elektrycznym lub spalinowym
 • Kompleksowe wykonanie instalacji tryskaczowych
 • Rozruch technologiczny pompowni p.poż.
 • Szkolenia z obsługi pompowni p.poż.
 • Opracowanie instrukcji obsługi pompowni  p.poż.
 • Doradztwo na etapie projektowanie
 • Wykonanie projektów instalacji p.poż.
 • Wymiana główek tryskaczy
 • Wymiana armatury, orurowania, usuwanie przecieków


Badanie wydajności hydrantów i konserwacja instalacji hydrantowych

 • Przeglądy i konserwacje instalacji hydrantowych zewnętrznych i  wewnętrznych                        
 • Badanie wydajności hydrantów zewnętrznych   i wewnętrznych
 • Przeglądy i konserwacje  pompowni instalacji hydrantowych    
 • modernizacje instalacji hydrantowych
 • próby ciśnieniowe węży tłocznych
 • Budowa instalacji hydrantowych zewnętrznych i wewnętrznych
 • Wymiana hydrantów zewnętrznych i zasuw podziemnych
 • Wymiana skrzynek hydrantowych wewnętrznych

Przeglądy i konserwacja zbiorników p.poż.

 • Konserwacja zbiorników p.poż. naziemnych i żelbetowych.
 • Przeglądy zbiorników p.poż. żelbetowych i stalowych naziemnych
 • Czyszczenie i konserwacje zbiorników p.poż. zewnętrznych  i wewnętrznych
 • Budowa zbiorników p.poż.
 • Uszczelnianie zbiorników p.poż., klejenie membrany , uzupełnienie masy uszczelniającej
 • Modernizacja zbiorników p.poż.
 • Wymiana zaworów pływakowych
 • Wymiana  grzałek elektrycznych
 • Wymiana sond poziomu wody
 • Wymiana płyt antywirowych, koszów ssawnych i zaworów stopowych
 • Ocena konstrukcji zbiornika


Pomiar oświetlenia ewakuacyjnego.

W ramach przeglądu wykonywane są następujące czynności:

 • Włączany zostaje tryb pracy każdej oprawy oświetleniowej i każdego znaku oświetlonego wewnętrznie z zasilaniem akumulatorowym, poprzez symulację uszkodzenia zasilania podstawowego,
 • Sprawdzone zostają wszystkie oprawy oświetleniowe i znaki, aby upewnić się czy prawidłowo funkcjonują,
 • dokonanie pomiaru natężenia oświetlenia ewakuacyjnego,
 • Przywrócenie zasilania oświetlenia podstawowego i sprawdzenie wszystkich lampek kontrolnych i urządzeń w celu upewnienia się, że wskazują one na przywrócenie zasilania podstawowego,
 • Wystawienie "protokołu z pomiarów oświetlenia ewakuacyjnego",
 • Dokonanie wpisu do dziennika (jeżeli jest taki prowadzony)

 

Przeglądy i konserwacja gaśnic.

Przeglądy wykonujemy na terenie obiektu i są one potwierdzone odpowiednim protokołem. Oprócz tego na każdej gaśnicy znajduje się kontrolka potwierdzająca jej sprawność. W przypadku gdy gaśnica kwalifikuje się do remontu zabieramy ją do warsztatu serwisowego, a jeśli istnieje taka potrzeba dostarczamy gaśnice zastępcze. Dla zapewnienia sprawności gaśnic znajdujących się na wyposażeniu obiektu należy wykonać i sprawdzić :

 • ogólny stan gaśnic
 • czytelność,  kompletność i prawidłowość napisów
 • stan węży i prądownic


Zabezpieczenia przepustów instalacyjnych.

Z dumą możemy się pochwalić ogromną wiedzą popartą doświadczeniem praktycznym w zakresie wykonywania przepustów przeciwpożarowych.

Wykonujemy przepusty:

 • instalacji elektrycznych (przewody  kablowe)
 • instalacji sanitarnych (przewody rurowe)

Stosowane mogą być tylko technologie wykorzystujące dopuszczone materiały ognioochronne, nieszkodliwe dla ludzi i zwierząt, a warunkach pożarowych nie wydzielające substancji toksycznych, które mogłyby tworzy się na skutek reakcji termochemicznych.

 

Wybrane realizacje: